Agencja Artystyczna EwArt proponuje warsztaty muzyczne dla dzieci. Zajęcia zostały stworzone w oparciu o program wychowawczy oraz program nauczania dla przedszkoli.

WARSZTATY BĘBNIARSKIE „Rytm Jest w Każdym z Nas!”

Zapraszamy dzieci i nauczycieli w muzyczną podróż do świata pierwotnych afrykańskich rytmów bębniarskich!
Proponowane warsztaty prowadzone u Państwa w Przedszkolu obejmują:

naukę wydobywania dźwięków + gry rytmiczno-ruchowe angażujące całe

ciało + zabawy muzyczne oparte na grze na bębnach + prezentację oryginalnych afrykańskich instrumentów perkusyjnych (grzechotki, kołatki) jako elementu kultury afrykańskiej + lokalizację afryki na mapie świata + poznawanie zwierząt afrykańskich oraz odtwarzanie ich odgłosów + czytanie bajki afrykańskiej

Korzyści płynące z uczestnictwa w warsztatach:

kształcenie poczucia rytmu + doświadczenie muzycznej egzotyki, jaką są bębny i rytmy afrykańskie + poprawa motoryki + doskonała integracja grupy + rozwój koncentracji + .ćwiczenie pamięci muzycznej, kinestetycznej (ruchowej) oraz współdziałanie obu półkul mózgowych, poprawa koordynacji ruchowej + świetna zabawa!

Każde dziecko ma zapewniony instrument